Grzegorz Kraczek
- w 2003 roku ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu na wydziale Medycyny Weterynaryjnej uzyskując tytuł lekarza weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu,  2010 roku ukończył podyplomowe studia specjalizacyjne z chirurgii weterynaryjnej. Uczestnik licznych kursów i szkoleń. 
Ukończył kurs ultrasonografii u dr Siembiedy we Wrocławiu.
 
W wolnych chwilach uprawia sport oraz lubi czynny wypoczynek.
  Jakub Małecki – współwłaściciel, lekarz weterynarii specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista radiologii weterynaryjnej. W 2005 roku ukończył wrocławski wydział Medycyny Weterynaryjnej. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji. W 2013 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. W 2017 roku uzyskał tytuł specjalisty radiologa.
Główne zainteresowania to chirurgia miękka i twarda oraz diagnostyka obrazowa.


Grupa AF