Ortopedia

Ortopedia – chirurgiczne leczenie dysplazji stawów biodrowych i łokciowych, operacje zerwanego wiązadła krzyżowego, stabilizacja zwichnięć rzepki, terapia komórkami macierzystymi

Traumatologia – chirurgiczne leczenie złamań i zwichnięć.

Grupa AF